Situace na trhu

Důležité je zvolit kvalitní online řešení za rozumnou cenu

Nabídka českých konzultačních společností

V současnosti je metoda 360° zpětné vazby jednou z nejrozšířenějších metod hodnocení používaných zaměstnanci v personální praxi.

Výběr dodavatele služby z externích řad má své nesporné výhody, a to jak z hlediska zajištění větší důvěry účastníků v zachování anonymity, tak i ve snížení administrativní zátěže, neboť organizace i administrace je v rukou konzultační společnosti.

Samotné dotazníky jsou obvykle řešeny prostřednictvím internetu a většinou existuje možnost jejich přizpůsobení klientovi přímo na míru (nastavení vlastních kritérií, skupin apod.). Důvěrnost výsledků by měla být, a také bývá, samozřejmostí. Většina konzultačních společností je rovněž schopna zajistit workshopy jak před, tak i po realizaci dotazníkové části, stejně jako např. zprostředkování potřebných informací jinými způsoby.

Výsledky většinou interpretují lidé s psychologickým vzděláním, kteří dokáží poskytnout i praktickou pomoc při sestavení plánu dalšího rozvoje. Společnosti občas nabízejí zpětné vazby několika typů. Liší se především v úrovni interpretace, a to z hlediska podrobnosti. Jiné konzultační firmy se zase zaměřují na specifické programy zaměřené kupříkladu výhradně na osoby ve vedoucích pozicích.

V související nabídce na českém trhu nebývají výjimkou ani různé doprovodné aktivity, jež na zpětnou vazbu navazují, jako je realizace kurzů, e-learningu apod. Podívejte se na online řešení pro administraci 360° zpětné vazby od společnosti TCC online.

Kolik zaplatit za 360° zpětnou vazbu?

Pokud chce klient realizovat skutečně kompletní proces 360° zpětné vazby, pak samozřejmě platí nejen za softwarovou část, ale i za všechny související služby. Snaha ušetřit za každou cenu se mu přitom může ve výsledku hodně nevyplatit.

Špatně zvládnutá zpětná vazba totiž může způsobit více škody než užitku. Způsob podávání informací, sestavení dotazníků, prezentace výsledků nebo nabídnutí podpory, to vše hraje velkou roli. Cenu by měl klient vždy zvažovat ve vztahu k hodnotě, kterou mu je zpětná vazba schopna nabídnout, a ptát se sám sebe, kolik by byl ochoten vložit do namotivování a rozvoje jednoho klíčového pracovníka. Na jedné osobě sice může ušetřit, ale v delším horizontu pak zaznamenat o to větší ztrátu, neboť produktivita zaměstnance bude nízká, nebo se tento rovnou rozhodne z práce odejít.

Zkušený dodavatel, kterému je zaplacena dostatečná částka, je spíše schopen poskytnout všechen potřebný servis. Nutno také dodat, že při kalkulování nákladů je dobré se předem informovat o těch, jež jsou skryté, protože přehnaně levné služby mohou nakonec v porovnání s jinými vyjít mnohem dráž.

Konkrétní rozpočet je odvozen od rozsáhlosti projektu. Příprava a zpracování dotazníku se obvykle platí od kusu, dále jsou pak účtovány částky za závěrečné zprávy a další služby.

Společnost TCC online Vám nabízí realizaci 360° zpětné vazby za výbornou cenu za hodnoceného. V případě zájmu si můžete si zvolit i další doplňkové služby profesionálů. Více informací o 360° zpětné vazbě od společnosti TCC online.